Koordynator Centrum Analiz KoLibra

Michał Płatek

Od 2014 r. członek oddziału lubelskiego Stowarzyszenia KoLiber. Student V roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2015 r. Przewodniczący Centrum Analiz KoLibra. Obszary zainteresowań: prawo i postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, finanse publiczne, a także historia oraz polityka.