Jutro (2 lutego) o godzinie 13:00 przed Kancelarią Premiera odbędzie się prezentacja raportu Centrum Analiz KoLibra o stanie górnictwa, połączona z happeningiem, mającym w humorystyczny sposób zwrócić uwagę opinii społecznej na odwlekanie reform i zamiatanie istotnych problemów pod dywan.

Podczas konferencji prasowej wypowiedzą się:
▪ Tomasz Pułról (Prezes KoLibra),
▪ Marcin Sobiczewski (autor raportu),
▪ Michał Płatek (Przewodniczący Centrum Analiz KoLibra).

Kryzys w branży górniczej wymaga zdecydowanej reformy całego sektora, a działania podejmowane przez rząd to niestety tylko kosmetyczne zmiany, chwilowo łagodzące napięcia ze związkami zawodowymi górników. Przez takie właśnie „zamiatanie pod dywan” przez rząd systemowych problemów i uleganie roszczeniom kolejnych grup społecznych, najbardziej cierpi młode pokolenie, któremu przyjdzie w przyszłości zapłacić za ten brak realnych reform.

O przyszłości jednak nikt nie myśli – liczą się tylko interesy tych, którzy potrafią najgłośniej i najskuteczniej za nimi lobbować. W celu ich zaspokojenia i tym samym utrzymania poparcia, pozwalającego wygrać kolejne wybory, rezygnuje się z nierzadko bolesnych, ale niezbędnych zmian. sposoby zarządzania poszczególnymi sektorami gospodarki powodują, że problemy tych branż będą narastać, a ich uzdrowienie z każdym rokiem staje się coraz trudniejsze i kosztowniejsze.

Efektem takiej polityki jest coraz gorsza sytuacja młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy, gdyż zarabiając muszą oni w coraz większym stopniu utrzymywać ten skrajnie nieefektywny i niesprawiedliwy system gospodarczy.

Dlatego też Stowarzyszenie KoLiber jako organizacja skupiająca głównie młodych ludzi stanowczo sprzeciwia się tego typu praktykom i pragnie głośno wyrazić dezaprobatę w przestrzeni publicznej. Nie jest to jednak populistyczny protest, lecz poparty merytorycznym raportem, w którym prezentujemy przyczyny obecnych problemów w górnictwie, a także analizujemy możliwe rozwiązania, wskazując najlepsze spośród nich.

Zapraszamy do udziału w happeningu pod Kancelarią Premiera, który odbędzie się 2 lutego o godz. 13:00!

Zachęcamy także do odwiedzenia strony Centrum Analiz KoLibra, na której zostanie opublikowany nasz raport!