Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy, która wprowadza jednolitą cenę książki. Stowarzyszenie KoLiber zdecydowanie sprzeciwia się temu projektowi. Dziś przedstawiamy Państwu kolejny już, zawierający najbardziej aktualne informacje, komentarz w tej sprawie, przygotowany przez Damiana Kłosowicza.

Autor wykazuje w swoim opracowaniu, że nie ma dowodów empirycznych i teoretycznych na wyższość jednolitej ceny książki nad ceną rynkową, wprowadzenie ustawy nie będzie miało żadnego wpływu na wzrost poziomu czytelnictwa. Ewentualna zmiana ceny związana z wprowadzeniem jednolitej ceny książki wpłynie wyłącznie na osoby już czytające, nie zaś na osoby niebędące czytelnikami. Autor prezentuje również szereg alternatywnych rozwiązań mogących pomóc małym księgarniom, takich jak m.in. obniżenie czynszów za najem lokalu lub objęcie książek zerową stawką podatku VAT. Wskazuje również na zagrożenie znacznego pogorszenia sytuacji sprzedawców internetowych, a także księgarni nienależących do wielkich sieci.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą analizą.Ustawa o jednolitej cenie książki cz. 2 PIK kontratakuje