Interaktywne menu nawigacja
onas publikacje idee projekty koliber wsparcie

#KoLiberSamorządowo | Zbigniew Czerwiński, Radny Miasta Poznania w KoLiberTV!

23.07.2024

#KoLiberSamorządowo | Zbigniew Czerwiński, Radny Miasta Poznania w KoLiberTV!

Najnowsze publikacje:

img_publikacja

O żywotności konserwatywnego liberalizmu

Zobacz publikację
img_publikacja

Raport o relacjach polsko-węgierskich w latach 2015-2023

Zobacz publikację
img_publikacja

Raport “Studenci a wymagania rynku pracy”

Zobacz publikację

Sekcja Twittera:

NASZE CELE I IDEAŁY

Stowarzyszenie KoLiber to organizacja łącząca młodych intelektualistów oraz przedsiębiorców. Naszym celem jest wykształcenie elit, które będą zdolne wziąć aktywny udział w życiu społeczno - politycznym kraju oraz pozytywnie wpłynąć na jakość polskiej debaty publicznej.

W naszej działalności dążymy do:

Wierzymy, że podstawowym podmiotem społecznym jest osoba ludzka z przyrodzonymi jej od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci niezbywalną godnością i wolną wolą. Dlatego też troszczymy się o dobro osoby ludzkiej i jej wyżej wymienione atrybuty stanowiące fundament wszelkich instytucji społecznych i politycznych charakterystycznych duchowi ubranej w polską formę cywilizacji łacińskiej, a która jest dla nas najważniejszym instytucjonalnie punktem odniesienia. Uważamy, że stosunkami społecznymi kierować powinna rozumność i słuszność zakorzeniona w zasadach prawa rzymskiego oraz greckiej refleksji spekulatywnej podporządkowanych regułom etyki chrześcijańskiej, zaś wynikająca z nich wolność osobista powinna wiązać się z odpowiedzialnością za własny los oraz troską o dobro wspólne.

Jesteśmy przekonani, że dążność do budowy silnego państwa minimum, podporządkowywanie mechanizmów rynkowych oddolnej inicjatywie społecznej, a także wspieranie związanych z nimi procesów deinstytucjonalizacji oraz rozwoju samorządności skorelowanych z zasadą subsydiarności jest drogą do osiągnięcia trwałegodobrobytu umożliwiającego pojedynczym Polakom oraz narodowi polskiemu najpełniejsze urzeczywistnianie się w swej wolności i człowieczeństwie. Warunkiem ku temu niezbędnym jest tworzenie sprzyjającego wartościom konserwatywno liberalnym modelu funkcjonowania państwa oraz dążenie do znoszenia barier prawnych hamujących przedsiębiorczość, inicjatywę i możliwość samoorganizacji.

Jesteśmy przeświadczeni, że ponad tysiącletnia historia Narodu Polskiego wraz z jego głęboko zakorzenionymi tradycjami niepodległościowymi stanowią wystarczającą legitymację dla istnienia w pełni niezależnego Państwa Polskiego. Dlatego też uznajemy za święte prawo Narodu Polskiego do samostanowienia. W szczególności przeciwdziałać chcemy narzucaniu Państwu Polskiemu polityki zagranicznej, gospodarczej, wewnętrznej i militarnej przez podmioty zewnętrzne, a także wspierać jego dalszy rozwój jako podmiot oraz suwerenny byt.

Uważamy, że wspólna tradycja i kultywowanie polskości są czynnikami scalającymi społeczeństwo oraz wzmagającymi poczucie jedności narodowej. Dlatego też staramy się otoczyć troską pielęgnowanie narodowych i republikańskich tradycji polskich. Dostrzegamy wartość wspólnoty przeszłości i przyszłości wyrażającej się w ciągłości pokoleniowej.

Rodzina jest w naszej ocenie podstawową i naturalną instytucją społeczną – to w niej człowiek najpełniej dojrzewa oraz urzeczywistnia w swoim powołaniu. Sądzimy także, że wszelkie przejawy ataku na rodzinę są bardzo niebezpieczne dla kondycji całego społeczeństwa. Dlatego też opieką staramy się otoczyć tradycyjny model rodziny ufundowany na małżeństwie rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety. Za niepodważalne uważamy także prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań i światopoglądu.

KoLiber jest inicjatywą młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywno-liberalnego. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji.

STRUKTURY

Kliknij na wybrane województwo i sprawdź KoLibrowe Struktury!

 • oddział Głogów

  Prezes: Łukasz Kaźmierczak

 • oddział Wrocław

  Prezes: Artur Ważny

 • Brak struktur w tym województwie

 • oddział Biała Podlaska

  Prezes: Piotr Musiał

 • oddział Lublin

  Prezes: Michał Hawryluk

 • Brak struktur w tym województwie

 • oddział Łódź

  Prezes: Oskar Mielczarek

 • Brak struktur w tym województwie

 • oddział Siedlce

  Prezes: Jakub Tymiński

 • oddział Warszawa

  Prezes: Mateusz Feszler

 • Brak struktur w tym województwie

 • Brak struktur w tym województwie

 • Brak struktur w tym województwie

 • Brak struktur w tym województwie

 • oddział Chełm Śląski

  Prezes: Mateusz Powichrowski

 • oddział Kielce

  Prezes: Paweł Kwietniewski

 • Brak struktur w tym województwie

 • oddział Gostyń

  Prezes: Dominik Chudy

 • oddział Kalisz

  Prezes: Izabella Woźniak

 • oddział Konin

  Prezes: Marcin Pokrywiecki

 • oddział Poznań

  Prezes: Jan Paech

 • oddział Rawicz

  Prezes: Marcin Trawka

 • oddział Szczecin

  Prezes: Dariusz Olech

WŁADZE

Prezes

Norbert Kustusz

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber od dnia 27. maja 2023 roku. Wcześniej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Głównego (5. luty 2022 r. - 27. maja 2023 r.) oraz Prezesa Zarządu Oddziału Kalisz (28. czerwca 2021 r. - 23. maja 2023 r.). Studiuje Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kaliskim (dawniej Akademia Kaliska). Były Regionalny Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości na województwo wielkopolskie. Członek Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od czerwca Ekspert ds. Polityki Samorządowej Instytutu Kaliskiego. Absolwent szkoły letniej Akademii Liderów Fundacji im. Świętego Mikołaja. Konserwatywny-liberał oraz narodowy-demokrata ceniący dorobek pisany Romana Dmowskiego, Miltona Friedmana czy Feliksa Konecznego. Zwolennik idei ekumenizmu polskich środowisk prawicowych.

woloszczuk

Paweł Wołoszczuk

Wielkopolanin z rodziny o bogatych tradycjach niepodległościowych. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną, z doświadczeniem zawodowym zdobywanym w instytucjach publicznych. Z wykształcenia historyk.

gora

Adrian Góra

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II kadencji - organu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Młodych dla Wolności, Poseł Parlamentu Młodych RP. Zaangażowany w działalność akademicko-naukową, m.in. jako Sekretarz Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej „Ius et Civitas”, Sekretarz Koła Naukowego Historii Prawa „Iustitias Vestras Iudicabo” oraz Członek zarządu Koła Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria”.

basinski

Bartosz Basiński

Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber, student ostatniego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lat zaangażowany w środowisko akademickie i działalność organizacji pozarządowych, między innymi wspierając Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu. Pełnił służbę wolontariacką na Warsaw Security Forum i European Defence Days. Absolwent Akademii Liderów Rzeczypospolitej, Akademii Liderów Dyplomacji oraz Ligi NGO's. Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty z zakresu konfliktów międzynarodowych i bezpieczeństwa zbiorowego.

trawka

Marcin Trawka

Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber od 9. lutego 2024 roku oraz Prezes Oddziału Rawicz. Wielkopolanin, lokalny patriota oraz działacz społeczny. Student Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku administracja - finanse samorządowe. Członek grupy rekonstrukcji historycznej specjalizującej się w Powstaniu Wielkopolskim oraz 1. Wojnie Światowej, członek Korporacji Akademickiej Baltia działającej na terenie Poznania. Znawca tematów kolejowych oraz transportowych.

zajaczkowski

Kacper Prus-Zajączkowski

Rzecznik prasowy Stowarzyszenia KoLiber od dnia 12. marca 2024 r. oraz członek Młodych dla Wolności. Umiarkowany militarysta i konserwatysta z wolnościowym podejściem gospodarczym działający społecznie już od kilku ładnych lat. Patriota z długim stażem w Związku Harcerstwa Polskiego kształcący się obecnie na kierunku elektroradiologii.

michalkiewicz
michalkiewicz
Stanisław Michalkiewicz
kluska
kluska
Roman Kluska
liechtenstein
liechtenstein
Alojzy Liechtenstein
laar
laar
Mart Laar
warzecha
warzecha
Łukasz Warzecha
gwiazdowski
gwiazdowski
Robert Gwiazdowski
gniadek
gniadek
ks. Jacek Gniadek
ziemkiewicz
ziemkiewicz
Rafał Ziemkiewicz

Członkowie honorowi KoLibra

rybinski
rybinski
Maciej Rybiński
romanczuk
romanczuk
Jarosław Romańczuk
winiecki
winiecki
Jan Winiecki
lorenc
lorenc
Michał Lorenc
wildstein
wildstein
Bronisław Wildstein
mordasewicz
mordasewicz
Jeremi Mordasewicz
kancelarczyk
kancelarczyk
ks. Tomasz Kancelarczyk
pospieszalski
pospieszalski
Jan Pospieszalski
UWAGA Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji "Goń z pomnika bolszewika" - strona gonbolszewika.pl