Sprawował funkcję Prezesa KoLiber Kraków w latach 2014-2015. Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związany z działem podatkowym jednej z międzynarodowych firm doradczych. Autor i inicjator licznych udanych projektów m. in. „Mapa KoLiberalizmu”, „Anatomia Kata”. Organizator konferencji naukowych i licznych spotkań z pierwszoplanowymi postaciami życia społeczno-politycznego.

Więcej

Koordynator Centrum Analiz KoLibra

Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, radny Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber.

Więcej

Skontaktuj się z nami


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie KoLiber z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 47/49(pok. 205), w celu kontaktowania się ze mną.
Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być administrator oraz podmioty przetwarzające Stowarzyszenia KoLiber.
Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: koliber@koliber.org