Sprawował funkcję Prezesa KoLiber Kraków w latach 2014-2015. Studiuje prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związany z działem podatkowym jednej z międzynarodowych firm doradczych. Autor i inicjator licznych udanych projektów m. in. „Mapa KoLiberalizmu”, „Anatomia Kata”. Organizator konferencji naukowych i licznych spotkań z pierwszoplanowymi postaciami życia społeczno-politycznego.

Więcej

Koordynator Centrum Analiz KoLibra

Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, radny Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber.

Więcej

Skontaktuj się z nami