Kwestie związane z jakością polskiego systemu oświaty stanowią stały element debaty publicznej. Jest to oczywiście zrozumiałe ze względu na kluczowe znaczenie, jakie ma możliwie optymalne funkcjonowanie systemu edukacyjnego na przyszłość naszego kraju. W pięknych słowach związek ten wyraziła para prezydencka w tegorocznym przesłaniu wystosowanym z okazji Święta Edukacji Narodowej, pisząc:
„W znacznej mierze to od dzisiejszych pedagogów zależy bowiem, jacy będą Polacy jutro i pojutrze. Powierzając Państwu edukację młodego pokolenia, naród składa w Państwa ręce swoją przyszłość.”
Stowarzyszenie KoLiber ogromny nacisk stawia na edukację, zarówno tę przeprowadzaną przez nas w postaci choćby Lekcji Ekonomii dla Młodzieży jak i na merytoryczne analizy propozycji rządowych. Prezentujemy komentarz w sprawie projektu likwidacji gimnazjów autorstwa analityka Krakowskiego Centrum Analiz – Marcina Pietrzyka.
Deklarowane zmiany w edukacji zapowiadane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, w tym zwłaszcza zapowiedź likwidacji czy też wygaszania gimnazjów, budzą uzasadnione wątpliwości. Nie negując samej potrzeby zmian w polskim szkolnictwie, w niniejszym komentarzu autor pragnie zwrócić uwagę na szereg negatywnych konsekwencji, które wiążą się z postulowanymi zmianami.

Komentarz – Likwidacja gimnazjów