Koordynator Centrum Analiz KoLibra

Miłosz Węgrzyn

Absolwent prawa i politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, radny Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, przewodniczący Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber.