Raport brukselski

Co w Unii Europejskiej się nam opłaca? Co już nie tak do końca, a co jest dla nas wręcz
szkodliwe? Jakie, długoterminowe, skutki może przynieść nasze członkostwo w UE i czy jest
bardziej szansą czy zagrożeniem dla Polski?
Centrum Analiz KoLibra prezentuje Raport Brukselski, oceniający skutki dotychczasowej obecności
Polski w Unii Europejskiej.Raport dzieli się na trzy części. W pierwszej, autorstwa Kasjana Kasprzaka, opisuje proces negocjacji akcesyjnych oraz polityczne aspekty członkostwa Polski w UE. Druga część jest poświęcona aspektom światopoglądowymi i została przygotowana wraz z Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Najważniejszy rozdział Raportu dotyczy spraw gospodarczych z naciskiem na politykę klimatyczną, energetyczną oraz na dotacje i inwestycje w infrastrukturę i rolnictwo.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym opracowaniem!

Raport-Brukselski