Stan polskiego górnictwa

Przedstawiamy raport poświęcony stanowi polskiego górnictwa autorstwa Marcina Sobiczewskiego, analityka Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber.

Pobierz raport „Stan polskiego górnictwa”

„Tak jak energetyka jest niezwykle istotnym segmentem dla całej gospodarki, tak węgiel odgrywa kluczową rolę w polskiej energetyce. Dzięki wciąż bogatym zasobom tego surowca Polska pozostaje jednym z najbardziej bezpiecznych energetycznie państw w Europie. Możemy z własnych zasobów zapewnić większość potrzebnej nam energii, co gwarantuje niezależność tak istotną zwłaszcza w naszym regionie geopolitycznym. Tym niemniej sektor górniczy, jak każdy inny powinien być również ekonomicznie opłacalny. Jest to jak najbardziej możliwe, ale konieczne dla osiągnięcia uzdrowienia ekonomicznego polskiego górnictwa jest systemowe i głębokie zrestrukturyzowanie branży. Obecne kłopoty polskiego górnictwa wynikają z wielu różnorodnych czynników. Począwszy od niskich cen surowca na rynkach światowych, poprzez realizowanie antywęglowej polityki UE, zbyt wysokie opodatkowanie branży, brak innowacji, aż po fatalne zarządzanie kopalniami, rozbudowaną administrację i przywileje związków zawodowych. Na większość z tych czynników Polska ma wpływ. Kluczowa jest zmiana zarządzania kopalniami, z częściową lub całkowitą ich prywatyzacją oraz zmiana szkodliwego ustawodawstwa – zarówno krajowego, jak i unijnego. […]”

Pobierz raport „Stan polskiego górnictwa”