Ustawa o jednolitej cenie książki

Przeczytaj raport Ustawa o książce – potencjalne skutki wprowadzenia w Polsce i kwestia regulacji rynku książki w Izraelu i Francji

Od kilku lat Polska Izba Książki stara się z pomocą rożnych środków doprowadzić do wprowadzenia w Polsce Ustawy o książce, nazywanej niekiedy Ustawą o jednolitej cenie książki. Ten akt prawny miałby narzucić wydawcom nałożenie na każdy tytuł sztywnej ceny, obowiązującą przez cały rok kalendarzowy. Najbliżej osiągnięcia swojego celu, PIK była pod koniec ubiegłej kadencji Sejmu, jednak prace nad projektem zatrzymały się na poziomie komisji sejmowej.

W VIII kadencji Parlamentu temat będzie prawdopodobnie podniesiony po raz kolejny. Mogą o tym świadczyć odpowiedź jednego z pracowników PIK na e-mail od autora komentarza, a także pozytywne wypowiedzi Jarosława Sellina – sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które padły w jednym z odcinków programu Młodzież Kontra.

Autor komentarza wskazuje rożne potencjalne, głownie negatywne skutki wprowadzenia Ustawy… – m.in. pogorszenie się sytuacji księgarni internetowych i księgarni stacjonarnych, ale nienależących do żadnej z dużych sieci księgarskich. Dla porównania, autor pokazuje również efekty wprowadzenia podobnych aktów prawnych – Ustawy o ochronie Literatury i Autorów w Izraelu, a także francuskiej ustawy Loi de Lange.

zdjęcie: quattrostagioni/flickr.com na licencji CC BY 2.0