Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber sporządziło komentarz do wybranych instytucji opublikowanego pod koniec stycznia i skierowanego do konsultacji publicznych projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zmiany oceniamy pozytywnie – bardzo cieszą szczególnie nowe instytucje (w szczególności obowiązkowa waloryzacja umów trwających powyżej roku), które poprawiają pozycję wykonawców, czy koncepcja stworzenia Sądu Zamówień Publicznych, który pozwoli na eliminacje szkodliwej „regionalizacji” wykładni prawa zamówień publicznych.

Zapraszamy do lektury: CA KoLiber – Stanowisko ws. wybranych instytucji projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych