Republika Czeska jest państwem o liberalnym ustawodawstwie w kwestii dostępu do broni i amunicji. W 10-milionowym kraju pozwolenie na broń (zbrojní průkaz) ma ok. 300 tys. obywateli, posiadających łącznie ok. 800 tys. sztuk broni palnej. Daje to wskaźnik 8 sztuk broni na 100 mieszkańców, kilka razy wyższy niż w Polsce. Zarazem … Więcej

Analiza niemieckiego Bundestagu wykazuje, że uzyskanie umowy przejściowej pomiędzy momentem odłączenia się Wielkiej Brytanii od Unii Europejskiej a podpisaniem ostatecznej umowy handlowej będzie wymagało zgody 38 państw. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami z brytyjskich mediów przygotowanych przez Małgorzatę Mikę w ramach Centrum Obserwacji Mediów Stowarzyszenia KoLiber.   Parlamenty europejskie … Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem najważniejszych wydarzeń, którymi żyją opinia publiczna w Czechach, Niemczech i Japonii. Z Czech przede wszystkim informacje z ostatniej chwili – na temat kryzysu politycznego w tym państwie po aferze związanej z ministrem finansów i podaniu rządu do dymisji. Poruszone zostały również tematy uznania przez … Więcej

Trwają konsultacje dotyczące projektu ustawy, która wprowadza jednolitą cenę książki. Stowarzyszenie KoLiber zdecydowanie sprzeciwia się temu projektowi. Dziś przedstawiamy Państwu kolejny już, zawierający najbardziej aktualne informacje, komentarz w tej sprawie, przygotowany przez Damiana Kłosowicza. Autor wykazuje w swoim opracowaniu, że nie ma dowodów empirycznych i teoretycznych na wyższość jednolitej ceny … Więcej

Michał Wirtel w artykule „Czy JOW-y zbawią świat” bierze pod lupę ordynację większościową, co nie jest samo w sobie zaskakujące, ale dziwi w przypadku osoby, która w biogramie deklaruje się jako zwolennik wolnego rynku. Otóż nic tak nie reglamentuje dostępu do zawodu polityka jak właśnie obowiązująca ordynacja proporcjonalna, koncepcja XIX-wiecznych … Więcej

Z zaniepokojeniem śledzimy ostatnie doniesienia dotyczące kolejnej próby wprowadzenia do polskiego obiegu tzw. ustawy „o jednolitej cenie książki”, która po wejściu w życie byłaby jedną z wielu europejskich regulacji dotykających tego szczególnego rynku, jakim jest rynek książki. Jakkolwiek rozumiemy szczere intencje Polskiej Izby Książki – pomysłodawców i twórców projektu – … Więcej

Prezentujemy stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w sprawie przepisów dotyczących wycinki drzew w ustawie o ochronie przyrody. Regulacje obowiązujące do nowelizacji z 16 grudnia 2016 r. zbytnio ingerowały we własność prywatną, nakładały niepotrzebne obowiązki biurokratyczne (uzyskanie zezwolenia, które w ponad 90% przypadków było udzielane) oraz zawierały sankcje niewspółmierne do zawinienia. … Więcej

W najnowszym komentarzu Centrum Analiz Damian Kłosowicz i Tomasz Markiewka podjęli się oceny przepisów znowelizowanej ustawy o działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji kart prepaid. Autorzy przeanalizowali proces legislacyjny, opinie za i przeciwko nowej regulacji, jej skutki oraz rozwiązania stosowane w innych państwach. Starają się odpowiedzieć na pytanie, czy cena … Więcej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Michała Wirtela „Czy JOW-y zmienią świat” omawiający zalety i wady systemu jednomandatowych okręgów wyborczych oraz propozycje alternatywnych systemów ordynacji wyborczej. Po 2010 roku coraz częściej słychać postulat (zwłaszcza od ruchu Kukiz ‘15) wprowadzenia nowej ordynacji – jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW). Zwolennicy JOW-ów przekonują nas … Więcej

Tematem referatu jest możliwość wystąpienia z Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. Temat ten wydaje się aktualny z uwagi na postępujący wzrost nastrojów eurosceptycznych w Europie, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w innych państwach, takich jak: Francja, Holandia, Hiszpania, Węgry, Niemcy czy Polska. W przypadku Wielkiej Brytanii nastroje eurosceptyczne … Więcej