Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komentarzem Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. Porusza on temat zmian w polityce antyterrorystycznej, jaka jest prowadzona w Europie.

Ostatnie lata pokazują, że polityka antyterrorystyczna prowadzona przez państwa europejskie nie jest skuteczna. W naszej opinii niezbędne jest wprowadzenie zmian takich jak:

  • Powstanie jak najszerszej koalicji antyterrorystycznej, zrzeszającej państwa wyznające zasady cywilizacji łacińskiej w celu prowadzenia spójnej polityki antyterrorystycznej.
  • Postawienie na współpracę regionalną w walce z zagrożeniem terrorystycznym.
  • Zmiana polityki asymilacji imigrantów – danie im możliwości rozwoju a nie zasiłków socjalnych.
  • Zezwolenie na wyznawanie imigrantom własnej religii i zachowanie kultury z jednoczesnym stanowczym sprzeciwem wobec jakichkolwiek przejawów zachować stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i wartości Europejczyków.
  • Odejście od błędnej polityki wobec imigrantów jaka panuje na Zachodzie i nie powielanie jej przez państwa Europy środkowo-wschodniej z odejściem od systemu relokacji na czele.
  • Ograniczenie liczby osób wyjeżdżających na szkolenia organizowane na terenach zarządzanych przez islamskich terrorystów.
  • Powrót do zasad cywilizacji łacińskiej zachodnich społeczeństw.
  • Racjonalne ograniczanie wolności w walce z zagrożeniem terrorystycznym tylko w wypadkach, gdy jest to konieczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całością komentarza.

Jak skuteczniej walczyć z terroryzmem