Tematem referatu jest możliwość wystąpienia z Unii Europejskiej przez państwa
członkowskie. Temat ten wydaje się aktualny z uwagi na postępujący wzrost nastrojów
eurosceptycznych w Europie, przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także
w innych państwach, takich jak: Francja, Holandia, Hiszpania, Węgry, Niemcy czy
Polska. W przypadku Wielkiej Brytanii nastroje eurosceptyczne znalazły ujście w referendum
w sprawie wystąpienia tego państwa z Unii Europejskiej, zakończonego
zwycięstwem zwolenników tzw. Brexitu. Taki krok stanowi niebezpieczny dla Unii
Europejskiej precedens, tym niemniej taki scenariusz, zgodnie z aktualnym brzmieniem
Traktatu o Unii Europejskiej (dalej: „TUE”), jest możliwy.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem naszego analityka: Możliwość wystąpienia z Unii Europejskiej przez państwa członkowskie