Przesył Gazu Ziemnego – problemy i postulaty związane z prawnym regulowaniem

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym komentarzem autorstwa naszych analityków. Tym razem dotyczy on problemów i możliwych rozwiązań w obszarze prawnych regulacji przesyłu gazu ziemnego.

CA KoLiber LOGO

Wprowadzenie

Jednym z głównych problemów polskiej energetyki jest słabość jej infrastruktury przesyłowej. W ostatnich latach nieskutecznie pracowano nad tzw. ustawą korytarzową, obejmującą m.in. liniowe inwestycje w energetyce. Procedowano, bez rezultatu, różne projekty. Na pilne, bieżące potrzeby uchwalano tzw. specustawy, które nie rozwiązują jednak problemów systemowych. Czy nowy Sejm wreszcie uchwali oczekiwane prawo? Czy zrobi to w formie ustawy korytarzowej, czy szerszego, ale wymagającego z pewnością dłuższych prac tzw. Kodeksu budowlanego? Odpowiedzi na te pytania zależą głównie od legislatorów. Możemy natomiast wskazać bez problemu dwie najważniejsze kwestie, które hamują rozwój infrastruktury energetycznej w Polsce. Pierwsza jest zagadnieniem wykraczającym poza prawo – dotyczy bowiem fundamentalnej wartości, którą jest własność, i konieczności jej ograniczenia pod budowę inwestycji liniowych. Drugą jest ogromne zbiurokratyzowanie systemu uzyskiwania zgód, zezwoleń lub pozwoleń na kolejne etapy inwestycji.

Prawo własności a inwestycje przesyłowe

Prawo własności uważane jest zarówno za jedno z trzech najważniejszych praw naturalnych (obok życia i wolności), jak i za ważne prawo człowieka. W Polsce jest dość silnie, choć jednocześnie nieprecyzyjnie chronione przez Konstytucję RP, która w artykułach 21 i 64 porusza problem prawa własności. W artykule 21 określono, że „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia”. Artykuł ten zawiera również informację o możliwości ograniczenia tego prawa przez wywłaszczenie: „wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem”. Artykuł 64 stanowi, że „każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia, zaś własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności”(…) Czytaj Dalej.


Autorzy:

Katarzyna Cader – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2015 roku ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Obecnie pracuje jako asystent radcy prawnego w jednej z krakowskich kancelarii radcowskich. Współpracuje z katedrą energetyczną Klubu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką prawa energetycznego i gazowego.
Edyta Leligdon – absolwentka administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie pracuje jako specjalista w zakresie Contract Management & Compliance w firmie Nokia. Od pewnego czasu związana z katedrą energetyczną Klubu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się tematyką prawa energetycznego i gazowego.
Marcin Sobiczewski – absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2015 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Pracuje jako asystent radcy prawnego w jednej z krakowskich kancelarii. Jest wiceprezesem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, koordynatorem i analitykiem Centrum Analiz KoLibra Kraków oraz współkoordynatorem akcji „Odmalujmy Polskę”. Działa również w Klubie Republikańskim w Krakowie oraz Patriotycznym Mielcu. Współpracuje z katedrą energetyczną Klubu Jagiellońskiego.

Problemy i postulaty związane z prawnym uregulowaniem przesyłu gazu ziemnego.