Raport „Egzekucja wierzytelności w gospodarce”, przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber jest odpowiedzią na rosnący problem zatorów płatniczych w gospodarce. Proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania mają na celu likwidację problemu niskiej ściągalności wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom oraz sektorowi finansów publicznych poprzez implementację innowacyjnych mechanizmów współpracy z sektorem prywatnym.

– Projektowane rozwiązania takie jak notarialne akty poświadczenia czy warunkowe wnioski o wszczęcie egzekucji znacząco ułatwią wierzycielom egzekucja ich wierzytelności przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu ochrony dłużników. Te pomysły doskonale wpisują się w reformę Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o komornikach przeprowadzaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości – mówi Piotr Celiński, jeden z autorów raportu.

Pobierz raport Egzekucja wierzytelności w gospodarce