Raport na temat nowelizacji KSH

„Prawo holdingowe oraz nowa rola rady nadzorczej” to najnowsza publikacja Centrum Analiz KoLibra autorstwa Piotra Celińskiego i Łukasza Dudka. Autorzy skupili się w niej na całościowej ocenie projektu nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych przygotowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. 

„Należy zwrócić uwagę, że prawo holdingowe nie było dotychczas uregulowane w polskim porządku prawnym. Omawiana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców postulatom – faktycznego zapotrzebowania uregulowania tej materii. Proponowane zmiany, m.in. wprowadzenie możliwość wydania wiążącego polecenia przez spółkę dominującą spółce zależnej, pozwolą na usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorców działających z wykorzystaniem struktur korporacyjnych będących holdingami faktycznymi” wspomina Łukasz Dudek, aplikant adwokacki i jeden ze współautorów analizy. 

„Wzmocnienie kompetencji rad nadzorczych to słuszny kierunek, należy jednak pamiętać, że nie można wylać dziecka z kąpielą i doprowadzić do sytuacji, w której rada nadzorcza stanie się miejscem drenażu spółki ze środków pieniężnych pod płaszczykiem zlecenia kontroli. Dlatego ważne jest, żeby poza tą nowelizacją powstała druga, która ureguluje kompleksowo tę kwestie w sektorze Spółek Skarbu Państwa” podkreśla Piotr Celiński, aplikant adwokacki i ekspert Centrum Analiz KoLibra. 

RAPORT PRAWO HOLDINGOWE ORAZ NOWA ROLA RADY NADZORCZEJ (PDF)

Raport to kolejna publikacja Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber. W tym roku udało się także wydać raporty Estoński CIT i Gospodarka w czasie Pandemii.