Zmiany w Centrum Analiz

27 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Centrum Analiz. Kol. Marka Kułakowskiego zastąpił kol. Michał Płatek, członek oddziału lubelskiego Stowarzyszenia KoLiber.

Kol. Michał Płatek jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe to prawo i postępowanie administracyjne, prawo podatkowe i finanse publiczne.

Kol. Markowi Kułakowskiemu dziękujemy za kierowaniem Centrum Analiz i czas poświęcony na tworzenie raportów i analiz. Jednocześnie życzymy powodzenia w zarządzaniu Centrum nowemu przewodniczącemu.